info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698

Tag: ศิลปะไทย

ศิลปะไทย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ที่ไม่ได้มีดีแค่ไว้ถ่ายรูป

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน แต่จะให้อยู่บ้านทุกอาทิตย์ก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นเราออกไปหาแรงบันดาลใจและพักผ่อนไปในตัวกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกันเลยดีกว่า แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์กันก่อนเลย พิพิธภัณฑ์คืออะไร พิพิธภัณฑสถาน หรือ พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ หรือสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและนอกการศึกษาในลักษณะสันทนาการความรู้ที่ได้รับจากการจัดแสดง ร่วมกับการอนุรักษ์จัดเก็บฟื้นฟูสภาพ โดยจัดแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้น ได้แก่โบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ วัตถุทางธรณีวิทยา ชีววิทยา...

ศิลปะไทย

มาดูวิวัฒนาการของศิลปะไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี แม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นๆ หลายประเทศแต่ก็ได้พัฒนารูปแบบ จนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่มีความแตกต่างไปจากชาติตะวันตก เช่น ศิลปะไทยจะดัดแปลงธรรมชาติไปตามคตินิยม จัดเป็นศิลปะแบบ อุดมคติ Idealistic Art หรือศิลปะไทยประเพณี ที่คิดสร้างสรรค์รูปแบบจากปรัชญา เช่น ความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรกและกำหนดแบบแผนขึ้นที่เรียกว่าแบบครู เช่น มนุษย์ เทพ เทวดา สัตว์ หรือแม้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นแบบที่กำหนดขึ้นเอง เป็นต้น ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ที่มาของศิลปะไทย วันนี้เรามาดูด้วยกันเลย วิวัฒนาการของศิลปะไทย...

Recent Comments