info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698

Tag: มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์คืออะไร ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาอย่างไร

ถ้าพูดถึงมอเตอร์ ทุกคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันได้ทั่วไป แม้กระทั่งของใกล้ตัวของเราเอง ย่างเช่นพัดลม หรือไม่ก็เป็นปั๊มน้ำ ก็ล้วนแต่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบทั้งนั้น แต่เมื่อเป็น มอเตอร์เกียร์ หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักสักเท่าไหร่ นอกจากคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือไม่ก็เป็นวิศวกร ก็จะรู้จักกับมอเตอร์ชนิดเป็นอย่างดี โดยมอเตอร์นั้น ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้า ให้มาเป็นพลังงานกล อย่างเช่นพัดลมนั่นเอง เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊ก มอเตอร์ทำการเปลี่ยนกระแสไฟไปเป็นพลังงานกล ด้วยการทำให้พัดลมหมุน แล้วเราก็จะรู้สึกเย็นนั่นเอง แต่สำหรับมอเตอร์ที่ใช้ในการทดเกียร์ จะมีความแตกต่างไปโดนสิ้นเชิง เพราะระบบเกียร์...

Recent Comments