info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698

Month: September 2019

งานศิลปะ

จะส่งเสริมให้เด็กชอบงานศิลปะอย่างไรบ้าง

งานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ และสมบูรณ์แบบมากขึ้น เป็นการส้รางความสวยาม แปลกใหม่ให้กับโลกนี้ คนที่ไม่ชอบงานศิลปะ หรือความงามต่างๆ ถือว่าเป็นคนแปลกมาก อย่างเช่นดนตรี ภาพวาด และอีกหลายสิ่งอย่าง การสร้างงานศิลปะ คือช่องทางของการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะด้วยการเขียนเป็นภาพ เป็นบทเพลง หรือว่าเป็นกวี หรือว่าภาพปั้นก็ตาม เป็นสิ่งที่เราสามารถ่ายทอดึวามรู้สึก ความหมาย และแง่คิดต่างๆ ลงไปในงานของเราได้ ทำให้คนที่ได้พบเห็นงานศิลปะชิ้นนั้น ได้รับประโยชน์ไปด้วย พ่อแม่หลายคน จึงอยากจะให้ลูกได้เรียนศิลปะตั้งแต่เด็ก...

Recent Comments