info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698

Month: August 2019

งานศิลปะ

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

ทุกคนคงได้ยินคำนี้กันมาบ่อยครั้งแน่นอน เป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์ของโลก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวเอาไว้นั่นเอง ว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” เพราะศิลปะ หรือว่าจินตานาการที่คนสร้างสรรค์ผลงาน เขาได้คิด ทำ ประดิษฐ์ออกมานั้น มันช่วยแสดงออกให้เห็ได้หลายอย่าง และสำหรับตัวคนที่มองงานศิลปะ หรือว่าชมงานศิลปะ อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ชมความงามของศิลปะชิ้นนั้นๆ มันช่วยจรรโลงจิตใจของงเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็มีศิลปะหลายแขนงมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด รูปปั้น หรือกลอน บทกวีต่างๆ ล้วนแต่เป็นงานศิลปะทั้งสิ้น...

Recent Comments