info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698
ตรวจเครน

การตรวจเครนเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้าม ทั้งที่เครนเป็นเครื่องจักรที่อาจสร้างอันตรายได้แต่หลายคนเลือกที่จะไม่ใส่ใจ เครนเป็นเครื่องจักรที่อะไหล่ไม่มากนักแต่ทุกชิ้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เรียกว่าชำรุดเพียงส่วนเดียวก็อาจส่งผลต่อเครนทั้งตัวจนไม่ควรนำมาใช้งานกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นปัญหาของเครนแม้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ ต้องหมั่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงทุกครั้งที่พบข้อบกพร่อง สำหรับใครที่อยากทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเครนให้มากยิ่งขึ้น ลองมาอ่านบทความนี้กันดู

ทำไมต้องตรวจเครน

        เครน (Crane) หรือปั้นจั่น เป็นเครื่องจักรที่ใช้ขนถ่ายสินค้าหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ในโรงงาน สถานประกอบการ คลังสินค้าไปจนถึงงานก่อสร้างต่างๆ โดยเครนจัดเป็นเครื่องจักรที่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้สูง อุบัติเหตุจากเครนสามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถ้าหากเครนไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุผลที่ตามมาก็มักจะรุนแรงยิ่งขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการตรวจเครนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จะตรวจเครน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

        เพื่อให้การตรวจเครนเป็นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการควรเตรียมตัวดังต่อไปนี้

  1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ทั้งเครน น้ำหนัก(Load)สำหรับทดสอบ พาหนะขนย้ายน้ำหนัก(Load) อุปกรณ์สำหรับเกี่ยวคล้องเครนกับน้ำหนัก Single Line Diagram(หากมี) รวมไปถึงบุคลากรที่คอยประสานงานด้วย โดยเตรียมให้พร้อมตรงตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดกันเอาไว้
  2. อุปกรณ์สำหรับขึ้นที่สูง หากเครนที่ใช้ไม่มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับขึ้นลงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเตรียมตัวและขนาดของเครน โดยทั่วไปถ้าเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ครบถ้วนและเครนที่ต้องการตรวจมีพิกัดไม่เกิน การตรวจจะใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงต่อเครนหนึ่งตัว หลังตรวจเสร็จแล้วจะต้องมีการเซ็นเอกสารรับรองการตรวจด้วย แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกันอย่างละเอียดก่อนเซ็น

หากต้องการใช้งานเครนกันอย่างปลอดภัย นอกจากจะต้องตรวจเครนเป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าเครนจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้ว สภาพพื้นที่ที่จะเครนจะทำงานก็ต้องมั่นคงแข็งแรง เลือกใช้รถเครนให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและต้องใช้งานแบบไม่เกินข้อจำกัดของเครนด้วย ที่สำคัญผู้ขับขี่จะต้องมีความพร้อมทั้งในส่วนของความรู้และสภาพร่างกายด้วย หากมีความชำนาญและมีความรู้ มีสติตลอดเวลาที่ขับก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับเครนลงได้

Recent Comments