info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698
ศิลปะไทย

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน แต่จะให้อยู่บ้านทุกอาทิตย์ก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นเราออกไปหาแรงบันดาลใจและพักผ่อนไปในตัวกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกันเลยดีกว่า แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์กันก่อนเลย

พิพิธภัณฑ์คืออะไร

พิพิธภัณฑสถาน หรือ พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ หรือสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและนอกการศึกษาในลักษณะสันทนาการความรู้ที่ได้รับจากการจัดแสดง ร่วมกับการอนุรักษ์จัดเก็บฟื้นฟูสภาพ โดยจัดแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้น ได้แก่โบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ วัตถุทางธรณีวิทยา ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ โดยจัดให้ผู้คนสามารถเข้าชมได้ถาวร หรือจัดแสดงชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานมักจะให้บริการแก่สาธารณชน เพื่อแสดงความภูมิใจของท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถาน เรียกว่า ภัณฑารักษ์

ศิลปะไทยร่วมสมัยคืออะไร 

เมื่อพูดถึงศิลปไทยเราก็มักนึกถึงวัดวาอาราม เจดีย์ หรือไม่ก็เครื่องประดับมุก เครื่องถ้วยเบญจรงค์  หรือ ไม่ก็นึกไปถึงโบราณสถานแถวอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ฯลฯ   แท้จริงแล้วศิลปไทยหลายประเภทก็ไม่ได้ไกลไปจากวัดมากนัก เพราะวัดเป็นแหล่งรวมของงานช่างประเภทต่างๆ  เช่น ช่างแกะ ช่างปั้น  ช่างเขียน ฯลฯ   เนื่องจากคนสมัยก่อนจะนิยมสร้างศิลปเพื่ออุทิศให้ ศาสนา งานศิลปไทยจึงมีให้เห็นตามวัดวาต่างๆ มากมาย

ศิลปไทยร่วมสมัย คือแนวประยุกต์ศิลปไทยมาทำให้ดูทันสมัย หรือแนวนามธรรมล้วนๆที่ไม่มีร่อยรอยของกนกเหลืออยู่เลย ย่อมมีวิญญานที่เป็นคนไทยอยู่ในงานศิลปชิ้นนั้นๆอยู่ดี เพราะศิลปินผู้สร้างศิลปนั้นล้วนหล่อหลอมสภาพแวดล้อม ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดบรรยากาศจากสังคมไทย แม้ว่าจะสร้างศิลปร่วมสมัยของไทยแนวไหน ก็ย่อมมีความรู้สึกแบบไทยทั้งสิ้น หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออก ดังนั้นวันนี้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่  MOCA BANGKOK กันเลยดีกว่า

MOCA BANGKOK 

Museum of Contemporary Art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA BANGKOK ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เปิดทำการเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมน้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2555) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์

ก่อตั้งโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ซึ่งมีความเข้าใจและซาบซึ้งถึงคุณค่าศิลปะ และคุณูปการที่จะยังประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ควรค่าต่อธำรงรักษาและการเผยแผร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งความรู้ทางมรดกวัฒนธรรม สร้างสุนทรียภาพ และยกระดับจิตใจต่อประชาชนคนไทยและนานาอารยประเทศ มีพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ 20,000 ตารางเมตร คัดสรรและเรียบเรียงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งสื่อร่วมสมัยอื่น ๆ ทั้งศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ กว่า 900 ชิ้น จากผลงานสะสมกว่า 4,000 ชิ้น ทั้งนี้มีการสลับสับเปลี่ยนผลงานมาจัดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อยู่เป็นระยะๆตามวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ตัวอาคารได้แนวความคิดมาจาก การนำหินทั้งก้อนมาแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นลายก้านมะลิ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกัน ลายฉลุ จะทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องลงมาในอาคาร รวมทั้งแสงที่ส่องลงมาในช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกันยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วย ภายในอาคารแบ่งส่วนจัดแสดงเป็น 5 ชั้น คือ

  • ชั้น G ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องสำหรับนิทรรศการหมุนเวียน 2 ห้อง และอีก 2 ห้อง เป็นนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาประติมากรรม
  • ชั้น 2 จัดแสดงความหลากหลายในปัจเจกภาพทางความคิด ผลงานศิลปะล้วนสะท้อนวิถีชีวิตของยุคสมัย ทัศนะ ความคิด อุดมคติ และความเป็นไปของเหตุการณ์ในสังคม
  • ชั้น 3 เน้นศิลปะเชิงความคิดฝันและจินตนาการภายใต้คติความเชื่อของคนไทยผ่านภาพ อาทิ ภาพ“ตำนานวังหน้า” เป็นต้น
  • ชั้น 4 จัดแสดงผลงานที่ถือเป็นสุดยอดแห่งมหากาพย์ของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ประกอบด้วย ผลงานทุกประเภทของถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) นอกจากนี้ยังรวบรวมผลงานของศิลปินชั้นเยี่ยมซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง
  • ชั้น 5 รวบรวมงานศิลปะร่วมสมัยจากหลายประเทศ เช่น จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นอร์เวย์

ใครสนใจอยากเข้าไปชมศิลปะไทยร่วมสมัยที่อาจจะหาชมได้ยาก ก็สามารถไปที่ Museum of Contemporary Art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA BANGKOK ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต นกจากจะได้ชื่นชมศิลปะแล้ว บางคนอาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยนะ 

Recent Comments