info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698
พลาสติก กัน สนิม

Volatile Corrosion Inhibitors (VCI) หรือเรียกว่าพลาสติกกันสนิม โดยมีสารป้องกันสนิมเป็นองค์ประกอบสามารถระเหยออกมาจากเนื้อของพลาสติกได้และมีหน้าที่ในการยับยั้งการกัดกร่อนบนโลหะ เหมาะที่จะใช้งานกับชิ้นงานที่ไม่ต้องการลงน้ำมันกันสนิมหรือชิ้นงานที่จำเป็นต้องมีการส่งออกไปต่างประเทศทางเรือ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งหลายเดือน

สาเหตุที่ใช้พลาสติกกันสนิมแทนการใช้น้ำมันกันสนิมนั่นก็เพราะว่าหากใช้น้ำมันกันสนิม เมื่อสินค้าเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางอาจทำให้น้ำมันกันสนิมนั้นแห้งติดบนชิ้นงานได้และจะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของการล้างออกยาก ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการถัดไปหรือลดมูลค่าของสินค้าลง กรณีแบบนี้จึงต้องใช้พลาสติกกันสนิมแทน

พลาสติกกันสนิม ถูกผลิตด้วยขั้นตอนของการเติมสารประกอบทางเคมี โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวและกระจายบรรยากาศโดยรอบตัวของมันเองในภาวะที่ชื้น ส่วนโลหะจะถูกเก็บไว้ในพลาสติกกันสนิมในลักษณะที่ปิดแบบมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไป พื้นผิวโลหะจะอิ่มตัวด้วยโมเลกุล พลาสติกกันสนิมนั้นจึงเปรียบเสมือนกับฟิล์มบางๆ กันสนิมที่เราอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยเคลือบอยู่บนโลหะ

ประโยชน์ของพลาสติกกันสนิมหรือบรรจุภัณฑ์กันสนิมในรูปแบบของถุงพลาสติกนั้น ก็คือ การใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ใช้พื้นที่ในการจัดการน้อยหรืออาจไม่จำเป็นจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับขั้นตอน VCI) เลย จึงช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยาก ความสกปรกรอยเปื้อนของน้ำมัน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ผู้ใช้สามารถหยิบใช้งานได้เหมือนกับการใส่ในถุงพลาสติกธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีมากกว่ากระดาษกันสนิมด้วยเพราะพลาสติกกันสนิมนั้นมีความยืดหยุ่นและมีความเหนียว ยากต่อการฉีดขาด สามารถรองรับได้ดี ป้องกันการฉีกขาดในระหว่างการเคลื่อนย้ายอีกทั้งยังมีความใสของเนื้อพลาสติกทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ภายในได้

ข้อแนะนำในการป้องกันสนิมที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องเข้าใจว่าความเร็วของการเกิดสนิมสามารถทำให้เพิ่มขึ้นหรือช้าลง ตลอดจนหยุดนิ่งได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรบ้าง ได้แก่ ยิ่งโลหะบางยิ่งเกิดสนิมได้เร็ว ความชื้นในอากาศยิ่งสูงยิ่งเกิดสนิมเร็วเช่นเดียวกัน เมื่อไหร่ที่มีความชื้นก็จะเกิดสนิมขึ้น และความร้อนช่วยเร่งอัตราการเกิดสนิมได้

ดังนั้น การที่เราจะป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างถาวรต้องสามารถระบุได้ว่า ปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมและป้องกันปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุทำให้โมเลกุลเหล่านั้น เร่งปฏิกิริยาให้เกิดสนิมขึ้น สรุป ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสนิมคือความชื้นและความร้อน ผลที่ตามมาคือคราบสนิมแต่เราสามารถป้องกันสนิมได้ พลาสติกกันสนิม ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

Recent Comments